Det er Sandøy kommune som eig, driftar og leiger ut gymsal med tilhøyrande fasilitetar.

For meir informasjon, sjå her