Sandøy kommune er pålagt å utføre jamlege kontrollar på sals- og skjenkestader i kommunen for å sjå til at løyveinnehavarane følgjer retningslinene i Lov om omsetning av alkoholholdig drikk, samt Sandøy kommune sin rusmiddelpolitiske handlingsplan.

I tillegg kan kontrollar bli utført i samband med tilfeldige arrangement som har fått innvilga løyve til sal av alkoholhaldig drikk.

 

Sandøy kommune inngått avtale med selskapet Securitas.