(endra ved forskrift 24.juni 2016.) (I kraft frå 01.07.16)

0,44 kr pr. vareliter for alkoholhaldig drikk gruppe 1

1,18 kr pr. vareliter for alkoholhaldig drikk gruppe 2

3,87 kr pr. vareliter for alkoholhaldig drikk gruppe 3

og med eit årleg bevillingsgebyr på minst kr 4800,-.