Bevillingsgebyr for ambulerande skjenkeløyve kr 340,-

 

 

Bevillingsgebyr for skjenking ved enkelthøve skal fastsetjast utifrå faktisk utskjenka liter, slik:
0,44 kr pr. vareliter for alkoholhaldig drikk gruppe 1
1,18 kr pr. vareliter for alkoholhaldig drikk gruppe 2
3,87 kr pr. vareliter for alkoholhaldig drikk gruppe 3,
og med eit årleg bevillingsgebyr på minst kr 4800,-
Kommunen kan i særlege høve fastsetje eit lavare gebyr.