nybygg

 

 

 

 

 

 

 

Harøy skule er plassert i Sandøyhagen. Skulen vart teken i bruk i august 2009. Skulen tek imot elevar og personale med ei moderne og pedagogisk tidsriktig planløysing. Sandøyhagen inneheld barne- og ungdomsskule, skulefritidsordning, kulturskule, bibliotek og kulturhus.
Rundt skulen er det sett opp mange leikeapparat som elevar på alle trinn kan bruke i pausane.
 

Postadresse: 

Austrevegen 15, 6487 Harøy

Besøksadresse: 

Sandøyhagen, Skulevegen 28

Telefonnr.:  

71 27 75 30

Telefax:    

71 27 75 31

                  

              

                   

 

 

 

 
Lenkje til:
 
                                                                                                                                                                    
 
Lenkjer
 

Skoleporten

Skolenett

Utdanningsdirektoratet

Foreldreutvalget for grunnopplæringen

Nullmobbing.no - Informasjon og råd om arbeid mot mobbing for føresatte og elevar.
nullmobbing_small_bla.png