Skuleruta

Her finn du skuleruta for elevane skuleåra 2017/18-2019/20. 

2017/2018

Haust 2017

Skuledagar

August Første skuledag: måndag   21. august 9
September   21
Oktober Haustferie veke 41: måndag 9. – fredag 13. oktober 17
November   22
Desember Siste skuledag før jul: torsdag 21. desember 15

 Vår 2018

   
Januar Første skuledag etter jul: onsdag 3. januar 21
Februar Vinterferie veke 8, måndag 19. – fredag 23. februar 15
Mars

Påskeferie: måndag 26. mars – måndag 2. april

Første skuledag etter påske: tysdag 3. april

17
April   20
Mai Elevfrie dagar: fredag 11. mai og fredag 18. mai 17
Juni Siste skuledag: fredag   22. juni 16
  Sum 190

 

2018/2019

Haust 2018

Skuledagar

August Første skuledag: måndag 20. august 10
September   20
Oktober Haustferie veke 41: måndag 8. – fredag 12. oktober 18
November   22
Desember Siste skuledag før jul: torsdag 20. desember 14

Vår 2019

   
Januar Første skuledag etter jul: onsdag 2. januar 22
Februar Vinterferie veke 9: måndag 25. februar – fredag 1. mars 16
Mars   20
April

Påskeferie: måndag 15. april – måndag 22. april.

Første skuledag etter påske: tysdag 23.april

16
Mai

Elevfrie dagar:  

torsdag 16. mai

fredag 31. mai

18
Juni Siste skuledag: fredag 21. juni 14
  Sum 190

 

2019/2020

Haust   2019

Skuledagar

August Første skuledag: måndag 19. august 10
September   21
Oktober Haustferie veke 41: måndag 7. – fredag 11. oktober 18
November   21
Desember Siste skuledag før jul: fredag 20. desember 15

 Vår   2020 

Januar Første skuledag etter jul: måndag 6. januar 20
Februar Vinterferie veke 8: måndag 17. – fredag 21. februar 15
Mars   22
April

Påskeferie: måndag 6.april – måndag 13. april

Første skuledag etter påske: tysdag 14. april

16
Mai Elevfri dag: fredag 22. mai 18
Juni Siste skoledag: fredag 19. juni 14
  Sum 190