Vi ønskjer søkjarar som er:

- Fleksible og pliktoppfyllande

- Samarbeidsvillig og som tek ansvar

- Positiv til å ta imot rettleiing i arbeidet

- Kan arbeide sjølvstendig

- Fylt 16 år

- For søkjarar i heimesjukepleia og tekniske tenester vert sertifikat type B sett som krav (18 år)

 

Søknadsskjema

Søknadsfrist: 10. april 2019