Vi ønskjer søkjarar som er:

- Fleksibel og pliktoppfyllande
- Samarbeidsvillig og som tek ansvar
- Positiv til å ta imot rettleiing i arbeidet
- Fylt 16 år
- For søkjarar i heimesjukepleia og tekniske tenester vert sertifikat type B sett som krav (18år)

 

Lenkje til elektronisk søknadsskjema

Søknadsfrist: 25. mars 2018