Løysinga for tilgang til matrikkelen er kalla "Se Eiendom" og den inneheld informasjon frå matrikkelen som kan utleverast til alle, ref. matrikkelforskrifta §13.  Målet med løysinga er å gi enkel tilgang til nøkkelinformasjon frå matrikkelen, dvs. matrikkeleining, grenser, bygningar og adresser.

Se Eiendom