wDxDrfp 5Ij 12AAAAABJRU 5ErkJgggA=

Målet med helgekursa er at unge får støtte til å handtere sin livssituasjon og hjelp til å meistre utfordringane i kvardagen med at dei:

- treff andre i same situasjon

- får økt kunnskap om demens

- deler erfaringar og råd

- snakkar med fagpersonar

- deltek på felles aktivitetar

 

Les meir her