For barnehageåret 2019/2020 er det behov for tilkallingsvikarar ved Harøy barnehage. Ønska fagbakgrunn er:

  • Barnehagelærar
  • Barne- og ungdomsarbeidar
  • Barnepleiar

Det er etter barnehageloven § 18a krav om norskferdigheiter for å verte tilsett i barnehage. Dette gjeld og midlertidig tilsetting  som tilkallingsvikar.

Vidare vert det vektlagt at du

  • Er fleksibel og har god samarbeidsevne og –vilje
  • Har gode kommunikasjonsevner
  • Er engasjert og har ansvarskjensle
  • Har god relasjonskompetanse med barn
  • Har erfaring frå arbeid med barn i barnehage

Tilkallingsvikarar som i høg grad er stabil og tilgjengeleg vert prioritert.

 

Det vert etter barnehageloven § 19 krevd politiattest før tiltreding.

 

Har du spørsmål kan du kontakte styrar Ingrid Huse på tlf 46816700.

 

Søknadsfrist 20. august 2019.

Søknad vert å sende til: post@sandoy.kommune.no