12. september 1998 gjennomførte Ungdommens kommunestyre (UKS) i Sandøy sitt første møte.

Føremålet med å opprette eit ungdomspolitiske utval var å auke ungdomsengasjementet for eigne livsvilkår og fritidstilbod, men og for å ansvarleggjere denne aldersgruppa, 13 til 19 år, ved å ta i bruk demokratiske spelereglar og reiskapar.
For at UKS si verksemd skal bli meir enn ein demokratisk leik, vert det årleg sett av pengar på kommunen sitt budsjett som medlemmane har full råderett over, og kan til dømes innvilge søknader om økonomisk tilskot til ulike føremål, helst ungdomsretta.
Dei siste to åra er det særleg to prosjekt UKS har arbeidd målretta med, og lykkast:
 
  • Maritimt Aktivitetssenter

  • Ungdomsklubben Kvalen

                                                                           
 

                                                                                                                                   

 Representantar i Ungdommens Kommunestyre skuleåret 2016/ 2017

 
Fast medlem
Varamedlem
 8.klasse Linnea Harneshaug Ane Sofie Huse
  Leif Røsok Niklas Hansen
9. klasse Anna Røyset Saure Synne Breivik
  Mathias Sandøy Jan Roar Magerøy
10. klasse
Silje Husøy Sandøy Lovise Nielsen
  Joakim Harnes Benjamin Aannø
1.vidaregåande
Dorte Helen Myklebust
Marita Vasgård
  Rikard Huse
Maksymilian Grzyb
2.vidaregåande
Kayla Astrid Sandøy Surowiec- NESTLEIAR
Ramona Molnes
 
Håkon Lervik
Sander Harnes
3. vidaregåande
LEIAR
 
 
 
 
  
 

I UKS sine vedtekter og reglement står det:

Ungdommens kommunestyre skal vere eit:
  •   talerøyr for ungdom i Sandøy kommune
  •   organ med avgjerdsrett i utvalde saker
  •  høyringsorgan i kommunale saker som vedkjem ungdom

 

Ungdommens kommunestyre skal arbeide for å fremje:
  •   best muleg levevilkår for ungdom i Sandøy kommune
  •   størst muleg påverknad i saker som vedkjem ungdom
  • auka samfunnsmessig engasjement i aldersgruppene som Ungdommens kommunestyre representerer
 
 

MØTEREFERAT 2017:

 
 
 

Lenkjer til gamle referat: