Formannskapet i Sandøy kommune har den 2.5.2017 gjort vedtak i sak 2017/54 om at utkast til lokal forskrift for opphald i sjukeheim skal ut til høyring.

Vedlagt følgjer utkast til ny forskrift og dokument om lovendring.

Høyringsfristen er sett til 2. juni 2017.

Kommunane er pålagt å utarbeide lokal forskrift om rett til opphald i sjukeheim eller tilsvarande bustad særskilt tilrettelagt for heildøgns tenester- kriteria og venteliste.

Utkast til forskrift

Lovendring

Høyringsuttale kan sendast til:

Sandøy kommune

Steinshamnvegen 112

6487 Harøy