Vaksenopplæringa i Sandøy kommune tilbyr i første rekke norskopplæring til flyktningar og andre innvandrar som har rett og/eller plikt til dette. Dei som kjem utanfor dette kan og ta kontakt og vil kunne få plass dersom det er kapasitet til det.

For å lese meir om kven som har rett og plikt til norskopplæring trykk her.

Ta kontakt for meir informasjon.

Kontakt oss