Tema: Gje Tid.

Torsdag 10. Oktober kl. 10.00 - 15.00 på Biblioteket i Sandøyhagen.

 

Vel møtt til eit fellesskap der tid til kvarandre står i sentrum.

 

Det blir bokutstilling og presentasjon av bøker med tema: Psykisk Helse

Aktivitetar for borna

Kaffe/saft med noko attåt.

 

Har du behov for skyss, ta kontakt på tlf: 907 83 303 (Sandøy frivilligsentral)