- Bufellesskap Sandøytunet, inngang vest

- Leiligheter Kravika

- Leiligheter Myra

 

Leilighetene i Kravika og på Myra er innflytningsklare. Bebuarar skal flytte inn 05.06.2018.

Storkjøkken står for enkel servering i bufellesskapet i Sandøytunet frå kl. 18:00, inngang vest.

 

Vel møtt!

 

Einingsleiar for helse - og omsrogstenester

Einingsleiar for tekniske tenester