Vi skal inn i nye lokaler i Sandøytunet, og i ein periode vil rådhusfunksjonane vere delvis utilgjengeleg for besøk.

Telefonnummer 712 77 500 vil fungere som normalt.

Ny adresse: Austrevegen 15

Vi kjem tilbake med meir informasjon.

Beklagar ulempene dette medfører publikum.

X 8N 6kELO 8kWWQAAAABJRU 5ErkJgggA=