AAAAAElFTkSuQmCCAA==

Vinnar av lokalt talentstipend 2017 i Sandøy kommune

Årets vinner av Lokalt Talentstipend 2017: Kent Andreas Sæterøy

Juryen begrunner valget sitt med at Kent Andreas er meget talentfull, og kan vise til et allsidig talent innen teater, sang og dans. Han startet med å spille i band på Harøya. Han har tatt en Bachelor i Drama og Teater med svært gode resultater og et år ved Akademiet for Dans der han fikk mye ros for sin stemme, skuespill og dans. Han har nå kommet inn på Musikkteaterhøyskolen i Oslo, der han skal gå de neste tre årene. Hans mål er å etablere seg som utøver innen musikkteater-bransjen.

Det er dermed en glede å kunne overrekke kr 68.000,- i stipend til Kent Andreas Sæterøy  for å kunne hjelpe han i den videre satsingen for å nå sine mål innen utøvende kunst.

 

Generelt om Lokalt Talentstipend i Sandøy Kommune.

Lokalt Talentstipend er et samarbeid mellom bedrifter i Sandøy Kommune, følgende bedrifter har bidratt:

 

 • Bunnpris Harøy AS
 • Finnøy Gear & Propeller AS
 • I. P. Huse AS
 • Myklebust Hvalprodukter AS
 • Nils S. Hansen AS
 • Rostein AS
 • Sandøy Energi AS
 • Sparebanken Møre

 

Formål med stipendet er å gi enkeltpersoner som satser mye et økonomisk bidrag som kan hjelpe og motivere ekstra til å nå sine høye mål. Gjennom dette ønsker en å stimulere til at flere satser på sine talent, noe som vil føre til et enda mer aktivt lokalsamfunn.

Totalt kom det inn 6 gode søknader til Lokalt Talentstipend i 2017. Det viste seg dermed å bli et vanskelig arbeid for juryen, men etter at juryen arbeidet seg gjennom søknadene sett opp mot talent, retningslinjer og det økonomiske bidraget stipendet utgjør for søker, stilte juryen seg til slutt samlet bak årets vinner.

Jury i Lokal Talentstipend 2017:

 • Janne Falch
 • Johannes Størk Huse
 • Linn Hege Johansen
 • Olav Løvoll
 • Jessica Gärtner
 • Thomas Gjerde

Pressemelding